Nábor nových hráčů

Naborovy-plakat-a4_2

Školička

Chcete začít s basketbalem? Rozvíjet své pohybové schopnosti? Najít si nové kamarády?

Tak přijdťe mezi nás.

Trénink basketbalové školičky je každé úterý v 17:30 v hale Sportovního gymnázia  
Více info

Archiv


NávštěvnostNejbližší utkání

Pozvánka na víkend

Víkendové výsledky

Víkendové výsledky

Odkazy

Facebook

Instagram

projekt Golden TalentsYoutube

BK JIP PardubiceO projektu Golden Talents

Před třemi lety chtěl projekt Východočeský basketbal reagovat na dynamicky se rozvíjející konkurenční projekty (nejen v ČR ale i v zahraničí) a jako přirozené vyústění projektu Východočeský basketbal se nabídlo založit výběrovou skupinu Golden Talents pro jedince s největším potenciálem pro reprezentační výběry nebo mezinárodní basketbal. Základním stavebním kamenem projektu je veleúspěšná mládež Pardubického klubu.

Hráči ve skupině Golden Talents dostávají individuální pozornost od všech trenérských složek v klubu, stejně tak jsou do projektu aktivně zapojeni i hráči A týmu. Tříletá trpělivá práce byla odměněna úspěšným vystoupením tří hráčských zástupců projektů na loňském srpnovém Mistrovství Evropy do 16 let, kde se hráči Martin Peterka, Jiří Šoula a Tomáš Šoukal podíleli na zisku stříbrné medaile a na následně na letošním mistrovství světa v Litvě, kde již čtyři zástupci BK Pardubice obsadili s národním týmem výborné 8. místo.

Úspěch našich odchovanců na mezinárodní scéně nás motivoval natolik, že jsme se rozhodli rozšířit spektrum péče a předefinovat projekt Golden Talents.

CÍLE PROJEKTU
Od počátku roku 2012 vnímáme projekt Golden Talents nejen jako centrum basketbalového rozvoje, ale i jako centrum rozvoje studijního a osobnostního. Nově si projekt mimo tradičních sportovních cílů klade za cíl i kvalitní vzdělávání hráčů a motivační a osobnostní rozvoj s využitím nejmodernějších inovativních přístupů aplikovaných v ostatních členských státech Evropské Unie. V neposlední řadě jedním z nových cílů projektu je i mezinárodní působnost projektu.

PILÍŘE PROJEKTU
Uvědomujeme si, že úspěšná realizace celého projektu je závislá na funkčnosti jednotlivých podpůrných pilířů. Za pilíře jsme zvolili kvalitní tréninkový proces se snahou o naprostou individualizaci, důraz na studijní povinnosti, lékařská péče a regenerace, význam rodiny v celém procesu, mezinárodní působnost projektu a právní zázemí.

A) Kvalitní tréninkový proces 
V kvalitním tréninkovém procesu se chceme zaměřit na tři typy činností – fyzické, technicko-taktické a nově i mentální. 
Technicko-taktické dovednosti zlepšuje skupina Golden Talents ve třech až čtyřech tréninkových jednotkách týdně nad rámec tréninků svých mládežnických družstev ve kterých působí. Hráči zde odstraňují své herní nedostatky a snaží se naučit správným mechanismům individuálních činností jednotlivce. Představa vedení projektu je dát nejtalentovanějším nejvyšší možnou individuální pozornost, proto si uvědomujeme, že věk mezi 14-18 rokem sportovce je naprosto klíčový v pochopení a zautomatizování všech detailů tolik nutných pro úspěšný přechod do mužské kategorie.
Šéftrenéři skupiny jsou zodpovědní za individuální rozvoj hráčů, vedení kontaktního tréninku s A týmem a přinášení nejnovějších poznatků ze světového top basketbalu tak, aby projekt zvyšoval svou sportovní konkurenci v mezinárodním kontextu. Předávání těchto poznatků všem mládežnickým trenérům a klubům ve Východočeském kraji na bázi pravidelných seminářů je dalším úkolem trenérského sboru tak projekt měl smysl i z hlediska rozvoje basketbalu v celém regionu.
Fyzické dovednosti hráčů jsou rozvíjeny pod dohledem atletického trenéra třikrát týdně. Hlavní pozornost je věnována na správnou techniku běhu a práci nohou a v posledních měsících projekt využívá i nejnovějších poznatků rozvoje síly pomocí vlastní váhy v programu TRX. U nejstarších jedinců pak individuální posilovací program přechází do fáze silového tréninku v klasické posilovně. 
V loňské sezoně jsme nárazově do tréninku vložili základy mentálního tréninku, protože si myslíme, že psychická připravenost je dlouhodobě ve sportovním prostředí České republiky podceňována. Navíc duševní rozvoj zapadá i do našeho konceptu komplexního osobnostního rozvoje, který chceme razit, protože jsme přesvědčeni, že úspěch na palubovce je úzce provázán s celkovou osobností hráče. 
Představa vedení Golden Talents je spustit sérii přednášek a workshopů pro mladé hráče o základech mentálního tréninku a mentální hygieny obecně. Projekt by měl za cíl seznámit mladé sportovce se základy mentálního tréninku a jeho kladném vlivu na celkový rozvoj osobnosti mladého sportovce, především pak jeho praktického využití problematickém adolescentním období. Využití mentálního tréninku u mladých sportovců nemá za cíl pouze dosažení nejlepších sportovních výsledků, ale jde nám o aplikování nových znalostí a postupů do běžných životních situací.
Dle našeho mínění by se každý mladý sportovec měl naučit využívat autoregulačních prostředků,které pomáhají zmírňovat či odstranit nežádoucí psychické vlivy působící na sportovce v problematickém adolescentním věku. Autoregulační prostředky lze popsat, jako umělý zásah dopsychoregulativních funkcí se zvláštním průběhem. Využívání těchto prostředků je nutné nacvičit a jejich účinnost stoupá paralelně se stupněm jejich zvládnutí, jenž má dlouhodobější charakter. Proto bychom chtěli zařadit projekt mentální přípravy do projejktu Golden Talents dlouhodobě.

Náš předpoklad je, že mladí jedinci jsou zvídaví a přístupní novým možnostem v tréninku i v životě a proto předpokladáme velký zájem basketbalistů ve věku 14-18 let o metody a možnosti využití mentálního tréninku ve sportovní praxi i v osobním životě.

Vlastnosti jako zdravé sebevědomí, mentální odolnost v zátěžových situacích, pozitivní myšlení, týmový duch a píle a pracovitost jsou základní vlastnosti, které budeme vštěpovat našim mladým svěřencům. Předpokládáme, že nepřímo naším systémem ovlivníme i jejich rodiče a budeme se tak podílet na zvyšování úrovně duševních hodnot v celém Východočeském kraji. Navíc externím využitím mentálního trenéra reagujeme i na konkurenční projekty v jiných členských státech Evropské Unie, kde je pozice mentálního trenéra naprostou samozřejmostí. 
Konkrétní příklady mentálních cvičení:

- cvičení sebekontroly (relaxace)
- cvičení motivační
- cvičení koncentrační
- příprava k soutěži

B) Důraz na studium
V oblasti vzdělávání našich hráčů je od loňské sezony zavedena pravidelná komunikace na ose škola-rodina-trenéři se zvýšenou pozorností na pravidelný monitoring studijních výsledků hráčů. Oslovujeme všechny profesory našich hráčů s žádostí o vyplnění jednostránkového formuláře, vždy jednou za měsíc, tak abychom byli seznámeni na pravidelné bázi s docházkou, aktivitou či pasivitou v hodinách a případně odhalili prostor pro zlepšení a zavčas dokázali situaci řešit. 
Vytvořením podpůrného studijního programu, chceme hráče motivovat a podpořit je ve studiu na bázi lektorů se zkušenostmi s doučováním z řad vysokoškolských studentů. Cílem projektu je nabízet individuální pomoc při přípravě na vyučování, opakovaný výklad výuky, konzultace – vše s cílem odstranit mezery v učivu a optimalizovat studijní výsledky. Doufáme, že tento pilotní studijní projekt v českých podmínkách inspiruje i ostatní kluby a že pozitivně ovlivní vnímání vzdělávání sportovců v našem kraji.
Další z podpůrných aktivit vzdělávacího pilíře našeho projektu, který běžel po tři roky úspěšně je pravidelná hodina angličtiny se speciálním zaměřením na basketbalovou terminologii. V těchto hodinách se kombinuje poslechová, konverzační a výkladová témata se zaměřením na nejběžnější používanou basketbalovou terminologii. Vytvoření této hodiny je pouhá reakce na přirozený vývoj dnešního moderního basketbalu se snahou umožnit nejltalentovanějším hráčům adaptaci na komunikaci v mezinárodním basketbalu, kde angličtina dominuje.

C) Lékařské zajištění a regenerace
V náročném tréninkovém cyklu je lékařské zajištění skupiny Golden Talents naprostou nutností. Hráči mají k dispozici profesionálního fyzioterapeuta, který současně působí u mužského A týmu. V případě zranění je klub schopen hráči po lékařském vyšetření zajistit manuální terapie, mobilizační plus měkké techniky, LTV, kyneziotaping, whirlpool, a kryoterapii celkovou i lokální.
Stejně tak mají hráči Golden Talents možnost využívat špičkových služeb Pardubické krajské nemocnice a Aquacentra Pardubice na základě partnerské spolupráce s Basketbalovým klubem.

D) Význam rodiny
Velice důležitým faktorem pro vývoj mladého sportovce je rodinné zázemí, ze kterého
jedinec do projektu přichází. Poznání rodinného prostředí a následovná pravidelná komunikace o všech krocích v projektu na ose rodina-škola-trenéři je nezbytná pro optimální nastavení individuálního plánu. Navíc vtažení rodičů do projektu je důležité i z hlediska významu volnočasových aktivit v celém regionu.

E) Mezinárodní působnost
Pro výchovu talentů s potenciálem pro mezinárodní basketbal a pro nastavení konkurenceschopnosti projektu v Evropě je mezinárodní konfrontace nejen jasným vyústěním, ale i naprostou nezbytností. Konkrétně si představujeme účast na turnajích obsazených dominantně podobnými projekty z vyspělých basketbalových zemích, stejně jako zvažujeme pořádání obdobných turnajů v domácím prostředí. Rozsah mezinárodního působení Golden Talents bude závislý na finančních možnostech projektu.
Předpokládáme, že mezinárodní turnaje budou mít nejen sportovní přínos, ale i význam z hlediska kulturních hodnot. Sociální interakce s vrstevníky z jiných států určitě přinese mladým hráčům nové poznání a toleranci k jiným kulturám.
Na naplnění tohoto pilíře v současnosti stále v projektu chybí dostatek finančních prostředků.

F) Konzultace a právní podpora v oblasti řádů ČBF, regulí FIBA a hráčských agentů
Se vzrůstající sportovní úrovní hráčů zařazených v projektu považujeme za důležité asistovat mladým hráčů v právní oblasti. Pro odborné konzultace hodláme využívat oficiální osnovy mezinárodní basketbalové federace FIBA. Plánujeme semináře na téma přestupů v rámci České basketbalové federace i v rámci zahraničí. Stejně tak chceme využívat FIBA doporučení v poučení svěřenců v otázkách zastupování hráčských agentů. Cílem právního pilíře je příprava mladých talentů na jejich etablování v tržním prostředí vrcholového basketbalu a vlastní určení hodnoty v daných podmínkách.


Finanční zabezpečení projektu

Podmínky, které jsou pro sportovní a osobnostní rozvoj vytvářeny, se odvíjí především od finančních možností, a proto si plně uvědomujeme, že odpovídající finanční zajištění je základem budování úspěšného projektu. Finančním garantem projektu je od jeho vzniku, již třetím rokem, BK Pardubice a.s., který nyní vyzývá k podpoře firmy a podnikatele, úřady a organizace veřejné správy, vzdělávací zařízení a nadační fondy. Domníváme se, že odpovědnost za vývoj mládeže a její podněcování ke sportovním aktivitám by měla být celospolečenskou záležitostí.


Proč se stát Partnerem projektu Golden Talents?

• Zvýšit motivaci pro mladou generaci

• Podílet se na přípravě nových mladých hráčů pro český basketbal a pro reprezentaci ČR

• Možnost podílet se na rozvoji duševních hodnot v regionu

• Možnost podílet se ojedinělém projektu v ČR přesahující rámec basketbalu a sportovních aktivit

• Nabídka flexibilního partnerství ve vztahu k marketingovým a obchodním potřebám

• Možnost podílet se nacelkovém zvyšování úrovně komplexního sportovního zázemí pro mládež v ČRDalší informace jako složení hráčů a realizačního týmu naleznete na stránkách vbasket.cz

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky