Upravit stránku

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Česká basketbalová federace z.s. a Basketbalový klub Pardubice z.s. Vám tímto poskytují základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

1. Správci

Správci Vašich osobních údajů jsou Česká basketbalová federace z.s. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 (dále jen  „ČBF“) a Basketbalový klub Pardubice z.s. se sídlem V Ráji 311, 530 03, Pardubice (dále jen „Klub“) (společně dále také „ jako správci“).

V záležitostech správy Vašich údajů můžete kontaktovat ČBF prostřednictvím:

 • e-mailové adresy: cbf@cbf.cz,
 • telefonicky na +420 242 429 236
 • písemně na adrese: Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6

Klub prostřednictvím:

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správci zpracovávají Vaše osobní údaje, které jste jim poskytl/a  v souvislosti s žádostí o Vaše členství v ČBF a v Klubu. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

Právním základem pro zpracování následujících osobních údajů:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresa místa pobytu
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

je povinnost správců vyplývající z § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“). Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste v ČBF a v Klubu evidován/a.

Pro zpracování ostatních osobních údajů je právním základem Váš výslovný souhlas.

3. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Správci zpracovávají Vaše osobní údaje za účelem:

 1. vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi
 2. využití dotačních programů
 3. pořádání sportovních akcí a jiných projektů
 4. k registraci hráčů na sportovních utkáních
 5. vyřizování pojištění
 6. správy webových, informačních systémů a profilů na sociálních sítích
 7. plnění povinností, které správcům ukládají obecně závazné právní předpisy
 8. pro účely, ke kterým jste správcům udělil/a nebo v budoucnu udělíte souhlas (např. zasílání novinek)

Na základě oprávněného zájmu ČBF a Klubu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste u ČBF a v Klubu evidován/a.

ČBF a Klub Vás tímto informují, že Správci předávají Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • poskytovatelům cloudových služeb,
 • externím účetním společnostem,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace hráčů na soutěžích,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS,
 • uložení a archivace datových souborů,
 • vedení účetnictví.

4. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy. V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Přílohou článku je "Souhlas se zpracováním osobních údajů", který bude postupně aktualizován u všech členů Basketbalového klubu Pardubice z.s.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti