Upravit stránku

Tímto zvou se všichni přátelé míče oranžového a košů děravých, kdož chtějí pokusiti se o štěstí při tomto nenáročném, leč veskrze zajímavém úkonu sportovním!!! 

Nevylučuje se ni účast amatérů absolutních, kdož pomůcku tuto v ruce poprvé držeti budou, ni účast pohlaví slabšího, jež rovnakou možnost zvítěziti má !! Soutěžení probíhati bude o dárky hodnotné i zajímavé a prohloupí každý, jenž se k tomuto úkonu dostaviti nehodlá!!

Nahoru